Skype name:

nemapet

Profesionalni CNC stroj za dijamantiranje i graviranje BURMI

Click on picture

Click on picture

Quattro-Ring je CNC stroj sa horizontalnom i vertikalnom radnom glavom za dijamantiranje i graviranje burmi. Izrađuje se sa 4,5 ili 6 OS-nim CNC upravljanjem, preciznost uređaja je 2.5 mikrona. Posjeduje horizontalnu radnu glavu za ravne i oble burme sa 1,3 ili 6  alata i elektronskom regulacijom brzine od 0-6000 o/min. Vertikalna radna glava je snage 500 W ili 1KW sa regulacijom brzine od 5000-28000 o/min. Proces izrade s prati preko video sustava kamera-monitor i omogućava precizno praćenje procesa.

Prednost Quattro-Ring uređaja nad ostalim CNC strojevima je softwer prilagođen zlatarima kao i brza i laka priprema novih modela u COREL-u, uz već programirane i memorirane modele kojih može biti preko 10 000 modela ...

Quattro-Ring se izrađuje u više verzija. Osnovne verzije su:

1. Dijamantiranje na ravnim burmama - 4 osi ...

2. Dijamantiranje na ravnim i oblim burmama- 5 osa ...

3. Dijamantiranje i GRAVIRANJE na ravnim i oblim burmama- 6 osi ...

Uz djamantiranje i graviranje postoji i specijalni dodatak za točkasto dijamantiranje burmi koji se priključuje na stroj  magnetnim mehanizmom i spaja umjesto Z-osi. Ovaj dodatak omogućava finu obradu burme dijamantnom iglom - poput pijeskarenja, ali sa potpunom kontrolom i mogućnosti ispisa simbola, slova ili fotografije “ BITMAPE”.

PDF- QuattroRing katalog

PDF- QuattroRing katalog

-

www.000webhost.com